więcej

Wybory przedterminowe na wójta gminy Zbuczyn zarządzone na dzień 19 września 2021 r.

Postanowienie Nr 9/2021 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy Zbuczyn.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zbuczyn w województwie mazowieckim

Komunikat  Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 lipca 2021 r. 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 12 sierpnia 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zbuczyn zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.

Postanowienie Nr 13/2021 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie

Postanowienie Nr 14/2021 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zbuczynie w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zbuczyn zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.

Postanowienie Nr 17/2021 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zbuczyn

Postanowienie Nr 18/2021 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zbuczyn zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.

Postanowienie Nr 22/21 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Zbuczyn

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 21 grudnia 2021 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zbuczyn, zarządzonych na dzień 19 września 2021 r.

W związku z pracą  zdalną, zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach I do dnia 11 sierpnia 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38 pok. 208 po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Delegatury pod numeru telefonu 600 973 530

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Rejestracja Komitetów Wyborczych:

Komitet Wyborczy Wyborców:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu(*.doc)
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu(*.pdf)

Oświadczenie o utworzeniu komitetu(*.doc)
Oświadczenie o utworzeniu komitetu(*.pdf)


Oświadczenie pełnomocnika(*.doc)
Oświadczenie pełnomocnika(*.pdf)

Komitet Wyborczy Partii Politycznej:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu(*.doc)
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu(*.pdf)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego(*.doc)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego(*.pdf)

Oświadczenie pełnomocnika finansowego(*.doc)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego(*.pdf)

Koalicyjny Komitet Wyborczy:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu(*.doc)
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu(*.pdf)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego(*.doc)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego(*.pdf)

Oświadczenie pełnomocnika finansowego(*.doc)
Oświadczenie pełnomocnika finansowego(*.pdf)

Komitet Wyborczy Organizacji/Stowarzyszenia:

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu(*.doc)
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu(*.pdf)

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego(*.doc)
Oświadczenie pełnomocnika wyborczego(*.pdf)

Oświadczenie pełnomocnika finansowego(*.doc)
Oświadczenie pełnomocnika finansowego(*.pdf)

Zgłaszanie kandydatów na wójta:

Zgoda na kandydowanie(*.doc)
Zgoda na kandydowanie(*.pdf)

Zgłoszenie kandydata(*.doc)
Zgłoszenie kandydata(*.pdf)

Wykaz poparcia(*.doc)
Wykaz poparcia(*.pdf)

Oświadczenie do IPN(*.doc)
Oświadczenie do IPN(*.pdf)

Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia do IPN(*.doc)
Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia do IPN(*.pdf)

Zgłoszenia do komisji:

Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej(*.doc)
Zgłoszenie kandydata do terytorialnej komisji wyborczej(*.pdf)

Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu wyborczego(*.doc)
Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu wyborczego(*.pdf)

Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej - wyborcy(*.doc)
Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej - wyborcy(*.pdf)

Sprawozdanie finansowe:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

Zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 20 grudnia 2021 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w Gminie Zbuczyn według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

Gmina Zbuczyn

10129

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  16-07-2021 19:22

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  26-07-2021 13:54

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  26-07-2021 14:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  26-07-2021 14:28

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  26-07-2021 14:42

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  26-07-2021 15:58

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  26-07-2021 15:58

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 8:58

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 12:56

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 13:09

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 13:11

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 13:12

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 14:23

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 17:19

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 18:11

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 18:50

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 19:16

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 19:17

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 19:19

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 20:41

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 21:07

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 21:16

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  27-07-2021 21:17

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  30-07-2021 8:37

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  30-07-2021 14:35

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  30-07-2021 15:51

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  12-08-2021 13:42

  Wprowadził:

  Dariusz Duk

 • Data modyfikacji

  13-08-2021 11:08

  Wprowadził:

  Dariusz Duk

 • Data modyfikacji

  04-09-2021 18:01

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  07-09-2021 13:41

  Wprowadził:

  Krzysztof Osik

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 12:15

  Wprowadził:

  Dariusz Duk

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 12:16

  Wprowadził:

  Dariusz Duk

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 12:30

  Wprowadził:

  Dariusz Duk

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 12:31

  Wprowadził:

  Dariusz Duk

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 12:32

  Wprowadził:

  Dariusz Duk

 • Data modyfikacji

  22-12-2021 8:41

  Wprowadził:

  Dariusz Duk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij