AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wierzbno w okręgu wyborczym nr 8, zarządzone na dzień 13 stycznia 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żelechowie w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 13 stycznia 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Węgrowa w okręgu wyborczym nr 7, zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ceranów w okręgu wyborczym nr 7, zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stoczek w okręgu wyborczym nr 10, zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Domanice, Paprotnia, Platerów, Sabnie i Zbuczyn, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Sobolew i Miasta Węgrów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH I z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
 • Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej – poradnik
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
 • Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych
 • Wykaz stron internetowych komitetów wyborczych

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur