• Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty
  Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatur Krajowego Biura Wyborczego
 • Postanowienie Nr 348/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Miasta Łaskarzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Postanowienie Nr 358/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 7 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Korczew, Pana Józefa Zygmunta Wasiluka
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 48 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 47 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 46 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 18 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Postanowienie nr 336/2019 Komisarza Wyborczego W Siedlcach II z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, Pani Moniki Małgorzaty Skrzyńskiej.
  Postanowienie nr 307/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Miasta Siedlce Pana Sebastiana Hundera