• Frekwencja z godziny 17:00
  Frekwencja z godziny 12:00
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 12 października 2019 r. o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
  Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 października 2019 r. o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
 • Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatur Krajowego Biura Wyborczego
  Postanowienie Nr 378/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 9 października 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w postanowieniu Nr 315/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – Żelechów, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Pani Agnieszka Misiak.
 • Postanowienie Nr 369/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 8 października 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postanowieniu Nr 315/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – Miasto Halinów, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Pani Paula Michalska.
  Postanowienie Nr 365/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 7 października 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postanowieniu Nr 314/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – Miasto i Gmina Mordy, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Pani Bogusława Prusaczyk.
 • Postanowienie Nr 364/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 7 października 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postanowieniu Nr 314/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – Gmina Przesmyki, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Pan Przemysław Lewczuk.
  Postanowienie Nr 363/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 7 października 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w postanowieniu Nr 314/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – Gmina Korczew, Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Pani Ewa Małgorzata Piech.