• Protokół wyników głosowania w rejoniena listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego - okręg wyborczy nr 5