• Protokół Wyników Głosowania w Rejonie na Listy Kandydatów na Posłów do Parlementu Europejskiego
    Arkusz kalkulacyjny z wynikami głosowania w Rejonie