• Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 47, zarządzone na dzień 7 września 2014 r.
    Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach 2011 r.
  • Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2011 r.
    Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2011r.
  • Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.