• Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast 2014 r.