Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania

Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego

W środę, 21 czerwca br. w godzinach 9.00-15.00 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce otworzą swoje drzwi dla wyborców. Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów oraz poznać swoje prawa, wynikające z Kodeksu wyborczego.

W 49 Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego, usytuowanych w obecnych i dawnych miastach wojewódzkich, urzędnicy KBW będą prezentować proponowaną przez Państwową Komisję Wyborczą kartę w formie broszury formatu A4 oraz alternatywną kartę wielkoformatową w formacie A0. Każdy wyborca będzie mógł podzielić się swoją opinią co do samej karty, jak i propozycji treści informacji o sposobie głosowania. Ponadto wyborcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami głosowania w wyborach samorządowych.

Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj poinformowała,  że dzień otwarty w delegaturach to kolejny etap konsultacji kształtu kart do głosowania, jakie PKW
i KBW prowadzą od listopada ubiegłego roku. „Chcemy trafić z informacją o naszych propozycjach do osób, które nie miały do tej pory okazji uczestniczyć w organizowanych przez nas spotkaniach. Głos każdego wyborcy jest dla nas ważny” 
– podkreśliła Beata Tokaj.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadzą konsultacje kształtu kart do głosowania do końca czerwca. Po wakacjach opublikowany zostanie raport z konsultacji, a opinie wyborców będą miały charakter doradczy przy ustaleniu ostatecznego wzoru karty do głosowania. PKW planuje zaprezentowanie wzoru karty wyborczej jesienią tego roku.

Zaproszenie na konsulatcje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania.

Propozycja wzoru karty do głosowania – BROSZURA

Wyraź swoją opinię – komentarze

 

Przebieg Konsultacji

21 czerwca 2017 r. 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach zorganizowała dzień otwarty - konsultacje społeczne w sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W konsultacjach udział wzięło 104 osoby. W przeprowadzonej ankiecie 101 osób wypowiedziało się za kartami w formie broszury, a 3 osoby za kartami wielkoformatowymi A0/A1.

Z każdą osobą była przeprowadzana rozmowa i część uczestników zgłosiła następujące uwagi:

- hologramy, które mają się znaleźć na karcie do głosowania powinny być przyklejane osobiście przez wyborcę na wybranej stronie karty do głosowania, na której będzie oddany głos ( powodowało by to potwierdzenie oddania głosu na daną listę kandydatów i uniemożliwiało fałszowanie oddanego głosu przez dostawienie znaku X na pozostałych kartach.

- dodanie 5 punktu w instrukcji głosowania " W razie niepewności należy spytać członka komisji o ważność oddania głosu"

- karty powinny być zszywane w rogu, a nie jak dotychczas z boku

- karty powinny być zszywane na górze, a nie jak dotychczas z boku

- karty powinny składać się z szytych kartek A4, a nie złożonych kartek A3 - żeby nie było wyraźnego środka karty, na którym jest łatwiej ją otworzyć

- w spisie treści powinno się powtórzyć informację o nieważności głosu ( dla przypomnienia )

- żeby nie pogrubiać całego akapitu w informacji o ważności głosu, tylko poszczególne wyrazy, które świadczyły by o sile danego akapitu.

 

26 czerwca 2017 r.

W Urzędzie Miasta Siedlce odbyły się konsultacje dotyczące nowych wzorów kart do głosowania. W konsultacjach wzięło udział 56 wyborców. W przeprowadzonej ankiecie 52 osoby wypowiedziało się za kartami w formie broszury, 2 osoby za kartami wielkoformatowymi A0/A1 a dwie osoby opowiedziały się za kartą do głosowania w formie broszury w wyborach do sejmiku województwa i jednocześnie za kartami wielkoformatowymi A0/A1 w wyborach do Rady Miasta Siedlce  .

Wyborcy wnieśli następujące uwagi:

- w instrukcji głosowania umieszczonej na karcie do głosowania podkreślić zwrot w pkt. 2 „tylko jedną listę”,

- spis treści na odrębnej kartce,

- w informacji poz. 1. W wierszu po „…do głosowania” dopisać składającej się z np. 20 kartek,

- bardzo ważna jest informacja z przekazu TV, informacja o sposobie głosowania powinna pojawiać się w czasie reklamowym przed serialami.

 

27 czerwca 2017 r.

W Domu Pomocy Społecznej ,,DOM NAD STAWAMI'' w Siedlcach odbyły się konsultacje dotyczące nowych wzorów kart do głosowania. W konsultacjach wzięło udział 29 wyborców. W przeprowadzonej ankiecie 23 osoby wypowiedziało się za kartami w formie broszury a 6 osób za kartami wielkoformatowymi A0/A1.

Osoby, które wybrały kartę do głosowania w formie broszury uzasadniały swój wybór tym, że:

- karta zbroszurowana jest łatwiejsza do skorzystania i wrzucenia do urny,

- karta wielkoformatowa jest duża, nieporęczna i ciężka do złożenia, włożenia do koperty i wrzucenia do urny,

natomiast osoby, które wybrały kartę wieloformatową uzasadniały swój wybór tym, że:

- karta wielkoformatowa jest czytelniejsza, łatwiej odszukać kandydata na którego chce się zagłosować,

- karta w formie książeczki daje większe szanse komitetowi, który znajdzie się na pierwszej pozycji (lub w środku książeczki na zszyciu).

 

29 czerwca 2017 r.

 W Urzędzie Miasta i Gminy Mordy odbyły się konsultacje dotyczące nowych wzorów kart do głosowania.

W konsultacjach wzięło udział 22 wyborców. W przeprowadzonej ankiecie 18 osób wypowiedziało się za kartami w formie broszury a 4 osoby za kartami wielkoformatowymi A0/A1.

 Osoby, które wybrały kartę do głosowania w formie broszury uzasadniały swój wybór tym, że:

- broszura ma małe wymiary,

- jest łatwiejsza w użyciu,

- posiada spis treści i łatwiej odszukać wybrany komitet,

 

wskazywali następujące wady karty wielkoformatowej:

- niewygodę oddania głosu,

- nieczytelność,

- za mała czcionka informacji o sposobie głosowania,

- ciężko złożyć kartę w celu wrzucenia do urny,

- za mała wielkość kabiny (miejsca zapewniającego tajność oddania głosu) oraz blatu do położenia karty.

 

Osoby, które wybrały kartę wielkoformatową uzasadniały swój wybór tym, że:

- gwarantuje ona większą równość komitetów w rozmieszczeniu na karcie,

- karta wielkoformatowa jest czytelniejsza, łatwiej odszukać kandydata na którego chce się zagłosować,

 

wskazywali następujące wady broszury:

- mniej przejrzysta,

- sprawia trudność osobom starszym, ciężko odszukać wybraną listę kandydatów

- karta w formie książeczki daje większe szanse komitetowi, który znajdzie się na pierwszej pozycji (lub w środku książeczki na zszyciu),

- utrudnia pracę komisji przy liczeniu głosów,
- przekładanie kartek jest uciążliwe,
- powinien być większy format broszury,
- wytłuszczone wyrazy z i informacją do jakich wyborów przeznaczona jest karta.

Wyborcy wnieśli też następujące propozycje:

- Wprowadzenie II tury wyborów na radnych jeżeli w I turze żaden z kandydatów nie zdobył 50% głosów,

- w pkt 2 instrukcji powinien być zapis „postaw znak X tylko na jednej stronie” .

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Aneta Mazur

  • Data utworzenia:14-06-2017 15:49
    Wprowadził:Krzysztof Osik
  • Data modyfikacji:30-06-2017 14:42
    Wprowadził:Krzysztof Osik