• Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania
    Terminarz zarządzonych wyborów oraz referendów lokalnych w trakcie kadencji 2014-2018
  • Druki zgłoszeniowe komitetów wyborczych oraz list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin, w kadencji 2014-2018
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wodynie w okręgu wyborczym nr 11, zarządzone na dzień 10 września 2017 r.