• Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno, zarządzonych na dzień 13 stycznia 2019 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa, zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.