• Zmiany w składzie Rady Miasta Siedlce 13 listopada 2018 r.
    Zmiany w składzie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 2 listopada 2018 r.