• Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Domanice, Paprotnia, Platerów, Sabnie i Zbuczyn, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Sobolew i Miasta Węgrów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazna Gmina, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Trojanów, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Jacek Płochocki, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Kotuń, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Mieszkańców Gminy Paprotnia, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Paprotnia, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Skolimowski Radnym!, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Działajmy Razem uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Wodynie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Artur Jastrzębski Pypowski uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Skórzec, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców „Wólka Nosowska” uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Stara Kornica, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców Zbuczyn 2018 uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Zbuczyn, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.