• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrozach
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast