• Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do wiadomości liczby ludności w poszczególnych gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Siedlcach I wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń swoich przedstawicieli do składów terytorialnych komisji wyborczych.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń swoich przedstawicieli do składów terytorialnych komisji wyborczych.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego