• Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 3 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy Borowie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 3 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Bielany, Sabnie, Suchożebry oraz Wodynie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 8 września 2018 r. w sprawie terminu i miejsca losowania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 8 września 2018 r. w sprawie terminu i miejsca losowania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 3 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 3 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do wiadomości liczby ludności w poszczególnych gminach z terenu działania Komisarza Wyborczego w Siedlcach II wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.