• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 20 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzania Głosowania nr 8 w Barczącej - Pani Agnieszka Skoniecka
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów w dniu 4 listopada 2018 r. na terenie powiatów: garwolińskiego, mińskiego i węgrowskiego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta w dniu 4 listopada 2018 r. na terenie powiatów: łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego oraz w Mieście Siedlce
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 15 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalania Wyników Głosowania nr 7 w Sokołowie Podlaskim - Pani Krystyna Sarna
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalania Wyników Głosowania nr 1 w Kamionnie - Pani Barbara Zasłonka
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 15 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalania Wyników Głosowania nr 18 w Siedlcach - Kazimiera Gregorczuk, Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalania Wyników Głosowania nr 20 w Siedlcach - Stanisław Gregorczuk, Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalania Wyników Głosowania nr 33 w Siedlcach - Jadwiga Tarasiuk, Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalania Wyników Głosowania nr 4
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzania Głosowania nr 2 w Mrozowej Woli - Pani Grażyna Stępień
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 15 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalania Wyników Głosowania nr 3 w Nowych Białkach - Pani Iwona Chaciak
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzania Głosowania nr 2 w Nowych Hołowczycach - Pani Barbara Radzikowska
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej - Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzania Głosowania nr 8 w Żaboklikach - Pani Aleksandra Wysokińska