• Wybory ponowne do Rady Gminy Sobolew zarządzone na dzień 19 kwietnia 2015 r. - okręg nr 1