• Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Halinowie i Burmistrza Miasta Halinów w dniu 7 grudnia 2008r