• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bielany zarządzone na dzień 15 grudnia 2013 r. - okręg nr 1
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sabniach zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r. - okręg nr 3