• Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na dzień 8 czerwca 2003 r.