Postanowienie nr 257/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Aneta Mazur

  • Data utworzenia26-08-2019 15:29
    Wprowadził:Krzysztof Osik
  • Data modyfikacji26-08-2019 15:29
    Wprowadził:Krzysztof Osik