Postanowienie Nr 252/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Miasta Węgrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Aneta Mazur

  • Data utworzenia:12-08-2019 12:20
    Wprowadził:Krzysztof Osik
  • Data modyfikacji:12-08-2019 12:23
    Wprowadził:Krzysztof Osik