• Postanowienie Nr 252/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Miasta Węgrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 79/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach Iz dnia 19 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mordy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 78/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Gminy Sarnaki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 77/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Węgrowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Węgrowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
  Postanowienie Nr 75/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mrozy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mrozy na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
 • POSTANOWIENIE Nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sarnaki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podziału Gminy Mokobody na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu