• Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 9 kwietnia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Górzno, zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 19 marca 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kotuń, zarządzonych na dzień 17 grudnia 2017 r.
 • Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych uczestniczących w wyborach uzupełniających, przedterminowych i ponownych w kadencji 2014-2018
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 31 maja 2017 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice, zarządzonych na dzień 28 maja 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 30 listopada 2016 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cegłów, zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2016 r.
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH Z DNIA 3 LISTOPADA 2016 R. O MIEJSCU, CZASIE I SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DO WGLĄDU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH, UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY PLATERÓW, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 24 LIPCA 2016 R.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 3 października 2016 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 3 lipca 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 18 sierpnia 2016 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Mińsk Mazwoiecki, zarządzonych na dzień 15 maja 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 1 sierpnia 2016 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łochowie, zarządzonych na dzień 8 maja 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Skórzec, zarządzonych na dzień 17 stycznia 2016 r.