• Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.