• Zmiany w składzie Rady Powiatu Mińskiego 20 listopada 2015 r.
    Zmiany w składzie Rady Powiatu Łosickiego 12 czerwca 2017 r.
  • Zmiany w składzie Rady Powiatu Łosickiego 29 grudnia 2016 r.
    Zmiany w składzie Rady Miasta Siedlce 17 sierpnia 2016 r.
  • Zmiany w składzie Rady Powiatu Mińskiego 20 listopada 2015 r.