• Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych uczestniczących w wyborach uzupełniających, przedterminowych i ponownych w kadencji 2014-2018
    Terminarz zarządzonych wyborów oraz referendów lokalnych w trakcie kadencji 2014-2018