• Informacje Komisarzy Wyborczych w Siedlcach o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniach składów komisji
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty
 • Zarządzono wybory do Parlamentu Europejskiego
  Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 lutego 2019 r. zmarł Ś.P. Mirosław Onisko Komisarz Wyborczy w Siedlcach w latach 2008 -2018
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wniosek Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 marca 2019 r. o zmianę granic okręgów wyborczych i obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 32 i 37
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH I z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.
 • WYKAZ POWOŁANYCH URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH