• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad miast i rad powiatów
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad miast i rad powiatów
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH II z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIEDLCACH I z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.
  2018-11-04 Frekwencja z godziny 17:00
 • 2018-11-04 Frekwencja z godziny 12:00
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
 • 2018-10-21 Frekwencja z godziny 17:00
  2018-10-21 Frekwencja z godziny 12:00