Podsumowanie pierwszego (szkolnego) etapu III edycji konkursu "Wybieram Wybory". Przed nami etap wojewódzki

26 lutego br. odbył się pierwszy - szkolny etap III edycji konkursu "Wybieram Wybory", organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. 

Konkurs "Wybieram wybory" ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, a także propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Spore zainteresowanie

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu zgłosiło się 167 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych z właściwości naszej delegatury. 

Etap szkolny

Etap szkolny konkursu, polegający na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań i przyporządkowanych im trzech propozycji odpowiedzi, ukończyło 154 uczniów.

Poprawne odpowiedzi w teście z etapu szkolnego

Jeśli chcesz sprawdzić, które odpowiedzi w teście były poprawne, zajrzyj tutaj.

Etap wojewódzki przed nami

Do drugiego (wojewódzkiego) etapu konkursu "Wybieram wybory" zakwalifikowało się 5 uczniów.

L.p. Imię i nazwisko ucznia (np. Jan Nowak) Nazwa szkoły (np. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie) Liczba uzyskanych punktów
1 Gabriela Izdebska I LO w Siedlcach 20
2 Patrycja Walecka I LO w Siedlcach 20
3 Jakub Mądry II LO w Siedlcach 20
4 Damian Trębicki II LO w Siedlcach 20
5 Piotr Kacprzyk I LO w Sokołowie Podlaskim 20

Kolejne zadanie konkursowe

Teraz zadaniem uczestników zakwalifikowanych do drugiego, wojewódzkiego etapu konkursu "Wybieram Wybory" będzie napisanie pracy na jeden z trzech tematów: 

 • System proporcjonalny a system większościowy - wady i zalety.
 • Gwarancje zasady bezpośredniości wyborów w Kodeksie wyborczym,
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego - organizacja i przebieg. 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z pracowników naukowych Centrów Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Prace będą oceniane ze względu na:

 • poprawność językową,
 • twórczy charakter pracy, w tym umiejętność formułowania własnych ocen,
 • dobór i umiejętność korzystania z literatury przedmiotu i sporządzania bibliografii. 

Termin nadsyłania prac przez uczestników zakwalifikowanych do drugiego (wojewódzkiego) etapu konkursu "Wybieram Wybory" mija 28 marca 2019 roku (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, a nie data nadania). 

Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 11 kwietnia 2019 r. 

Nagrody rzeczowe dla laureatów etapu wojewódzkiego

Trzech uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów łącznie z etapu szkolnego i pracy pisemnej, w każdym województwie otrzyma wartości rzeczowe o wartości nie niższej niż 150 zł i nie wyższej niż 250 zł każda. 

Finał pod koniec kwietnia

Do etapu ogólnopolskiego może zakwalifikować się łącznie 21 uczniów. Podczas finału konkursu, który odbędzie się 30 kwietnia 2019 r., będą mieli oni za zadanie udzielić odpowiedzi na trzy wylosowane przez siebie pytania - po jednym z kategorii: łatwe, umiarkowane i trudne. 

Każdy z uczestników będzie miał 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Do przygotowania się do odpowiedzi będzie mógł wykorzystać udostępniony przez organizatora Kodeks wyborczy.

Przedmiotem oceny wypowiedzi będą:

 • poprawność językowa, 
 • staranność wypowiedzi i użytej argumentacji,
 • umiejętności retoryczne. 

Oceny wypowiedzi dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą członkowie Państwowej Komisji Wyborczej oraz Szef Krajowego Biura Wyborczego. PKW może rozszerzyć skład Komisji o pracowników naukowych, którzy oceniali prace konkursowe w etapie wojewódzkim.

Nagrody w finale konkursu

Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu i zwycięzcy III edycji konkursu "Wybieram Wybory" otrzymają dyplomy. 

Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziane zostały nagrody pieniężne w wysokości:

 • I miejsce - 1.300 zł,
 • II miejsce - 800 zł,
 • III miejsce - 600 zł. 

Ponadto, nagrodę pieniężną w kwocie 600 zł otrzyma nauczyciel (opiekun) każdego z trzech laureatów etapu ogólnopolskiego III edycji konkursu "Wybieram wybory". 

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Podsumowanie pierwszego (szkolnego) etapu III edycji konkursu "Wybieram Wybory". Przed nami etap wojewódzki
 • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "WYBIERAM WYBORY"
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:15-03-2019 11:02
  Wprowadził:Krzysztof Osik
 • Data modyfikacji:15-03-2019 11:57
  Wprowadził:Krzysztof Osik