• Wybory ponowne do Rady Gminy Sobolew zarządzone na dzień 19 kwietnia 2015 r. - okręg nr 1
    Wybory przedterminowe Burmistrza Łochowa wyznaczone na dzień 24 stycznia 2016 r.