• Wykaz stron internetowych komitetów wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Wilga
  • WYKAZ POWOŁANYCH URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 9 kwietnia 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Górzno, zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.
  • Urzędnicy Wyborczy
    Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania
  • Terminarz zarządzonych wyborów oraz referendów lokalnych w trakcie kadencji 2014-2018