• INFORMACJA NA TEMAT URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Suchożebry
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Górzno w okręgu wyborczym nr 3, zarządzone na dzień 7 stycznia 2018 r.
    Tylko do najbliższego wtorku, 17 października br. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”.
  • Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania
    Terminarz zarządzonych wyborów oraz referendów lokalnych w trakcie kadencji 2014-2018
  • Druki zgłoszeniowe komitetów wyborczych oraz list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rad gmin, w kadencji 2014-2018