• Większość uczestników konsultacji za kartą – broszurą

  • Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania

  • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - II edycja konkursu .

  • Większość uczestników konsultacji za kartą – broszurą
  • Konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania
  • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - II edycja konkursu .